In Oostenrijk drijft hij zijn vee de alm op – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In Oostenrijk drijft hij zijn vee de alm op” is: Koeherder