In vuur en vlam staan – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In vuur en vlam staan” is: Branden