In Zwitserland kregen vrouwen dit pas in 1971 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In Zwitserland kregen vrouwen dit pas in 1971” is: Kiesrecht