Inwoners van de laars van Europa – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Inwoners van de laars van Europa” is: Italianen