Is Belgrado de hoofdstad van – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Is Belgrado de hoofdstad van” is: Servië