Is de Martini als hij niet Rosso is – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Is de Martini als hij niet Rosso is” is: Bianco