__ is het altijd makkelijk praten – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ is het altijd makkelijk praten” is: Achteraf