Is het nieuwe vijftig – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Is het nieuwe vijftig” is: Zestig