Is iets als de omvang ervan is vastgesteld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Is iets als de omvang ervan is vastgesteld” is: Gemeten