Jaarlijks griezelfeest op 31 oktober – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Jaarlijks griezelfeest op 31 oktober” is: Halloween