Jason __ was de grondlegger van de Action Painting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Jason __ was de grondlegger van de Action Painting” is: Pollock