Jeneverbolwerk – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Jeneverbolwerk” is: Schiedam