Jerry __ was de host van een explosieve talkshow – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Jerry __ was de host van een explosieve talkshow” is: Springer