Jong __ is oud gedaan – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Jong __ is oud gedaan” is: Geleerd