Jongerentaal voor iemand neerhalen of beledigen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Jongerentaal voor iemand neerhalen of beledigen” is: Dissen