Joost __ brak in 1989 door met Gimmick! – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Joost __ brak in 1989 door met Gimmick!” is: Zwagerman