Kalfstong, jodenhaas en ossenstaart – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Kalfstong, jodenhaas en ossenstaart” is: Rundvlees