Karakter in een roman, film of toneelstuk – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Karakter in een roman, film of toneelstuk” is: Personage