Keizer Karel __ was een zoon van Pepijn de Korte – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Keizer Karel __ was een zoon van Pepijn de Korte” is: De grote