Keurig woord voor dik – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Keurig woord voor dik” is: Corpulent