__ Killer, hit van de Talking Heads uit 1977 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Killer, hit van de Talking Heads uit 1977” is: Psycho