Klein gebakje dat vaak wordt versierd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Klein gebakje dat vaak wordt versierd” is: Cupcake