Klein uitje dat is ingelegd in azijn – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Klein uitje dat is ingelegd in azijn” is: Zilverui