Komen ter vergadering aan de orde – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Komen ter vergadering aan de orde” is: Punten