Komt bij Lucky Luke altijd op het nippertje – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Komt bij Lucky Luke altijd op het nippertje” is: Cavalerie