Koopt goederen uit het buitenland – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Koopt goederen uit het buitenland” is: Importeur