Kort een idee presenteren, bijvoorbeeld in de lift – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Kort een idee presenteren, bijvoorbeeld in de lift” is: Pitchen