Kretenzische site van archeologisch belang – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Kretenzische site van archeologisch belang” is: Knossos