Krijg je van in bomen klimmen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Krijg je van in bomen klimmen” is: Schrammen