Krijgen katholieken op Aswoensdag op het voorhoofd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Krijgen katholieken op Aswoensdag op het voorhoofd” is: Askruisje