Kritisch samengevoegde beeld- en geluidsfragmenten – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Kritisch samengevoegde beeld- en geluidsfragmenten” is: Montage