__ kubus werd in 2018 in 4,22 seconden opgelost – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ kubus werd in 2018 in 4,22 seconden opgelost” is: Rubiks