Kwade vermoedens koesteren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Kwade vermoedens koesteren” is: Verdenken