Kwam lang geleden samen met Zeeland in opstand – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Kwam lang geleden samen met Zeeland in opstand” is: Holland