Laaggelegen gebied waarvan Nederland er 4000 heeft – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Laaggelegen gebied waarvan Nederland er 4000 heeft” is: Polder