Laatste maand van het derde kwartaal – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Laatste maand van het derde kwartaal” is: September