Lammetjesbont – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Lammetjesbont” is: Astrakan