Land met een koninklijke familie aan het hoofd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Land met een koninklijke familie aan het hoofd” is: Monarchie