__ Lautrec schilderde veel in Montmartre – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Lautrec schilderde veel in Montmartre” is: Toulouse