Leeft van landbouw of veeteelt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Leeft van landbouw of veeteelt” is: Agrarier