Letterlijk een loopje (met iemand) nemen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Letterlijk een loopje (met iemand) nemen” is: Wandelen