Levert meer decibels op dan akoestisch spelen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Levert meer decibels op dan akoestisch spelen” is: Versterkt