Lied van The Beatles over een straat in Liverpool – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Lied van The Beatles over een straat in Liverpool” is: Penny lane