Liederen die gelovigen samen zingen in de kerk – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Liederen die gelovigen samen zingen in de kerk” is: Psalmen