Liggen diep onder stille wateren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Liggen diep onder stille wateren” is: Gronden