Lollig versje met rijmschema aabba – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Lollig versje met rijmschema aabba” is: Limerick