Luidruchtige primaat – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Luidruchtige primaat” is: Brulaap