__ Luther King hield de speech I Have a Dream – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Luther King hield de speech I Have a Dream” is: Martin