__ maar helaas, zei Wim T. Schippers – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ maar helaas, zei Wim T. Schippers” is: Jammer