Machtsmisbruik en omkoperij, vaak op hoog niveau – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Machtsmisbruik en omkoperij, vaak op hoog niveau” is: Corruptie